7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VENOUS INTERVENTIONS

Cracow, Poland, 30 November - 1 December 2018

NAME & SURNAME*

EMAIL*

SCIENTIFIC TITTLE*
 Attending physician (500,00zł) Residents (400,00zł) Representatives of companies (400,00zł) Radiographer (400,00zł) Students (0,00zł)

PRICE
Till 30 June 2018: 500 zł / 120 euro

1 July 2017 – 30 September 2018: 600 zł / 140 euro

1 December 2018 – 29 November 2018: 700 zł / 165 euro

8 December 2018 – 9 December 2018: 800 zł / 185 euro

Physician during specialization: 400 zł / 95 euro

Students: FREE (after registrations)

TELEPHONE NUMBER

ADRESS

COUNTRY*

STREET*

ZIP CODE*

CITY*

THEME

If you are interested in receiving an invoice please provide the following company data:

INVOICE (COMPANY NAME, ADRESS, NIP[tax number] )

QUESTIONS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gottesson Sp z o.o z siedzibą w Bielsku-Białęj (43-300) przy Kustronia 4 oraz Polskie Towarzystwo Flebologiczne z siedzibą w Katowicach (40-635), przy ul. Ziołowej 45/47 w celach niezbędnych do realizacji Konferencji w której zgłaszam chęć udziału.
 Akceptuję

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów Konferencji w celach marketingowych i handlowych oraz na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym i reklamowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Akceptuję

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gottesson Sp. z o.o., dalej zwana Administratorem Danych Osobowych.
Jednocześnie informujemy, że adresem kontaktowym Administratora Danych Osobowych jest: Gottesson Sp. z o.o., ul. Kustronia 4; 43-300 Bielsko-Biała.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: office@gottesson.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej Państwa z Administratorem Danych Osobowych umowy/współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, rachunkowym, firmom doradczym, specjalistycznym podmiotom utylizującym dokumentację, z którymi współpracuje Administrator Danych Osobowych a także spółkom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.